Latest News

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinde Gastronomi Turizminin Önemi

Gastronomi turizmi bugün hiç olmadığı kadar önemli. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki, destinasyona ait mutfak kültürü, seyahat deneyiminin önemli bir parçası haline gelmiş durumda… Gastronomi turizminin gelir seviyesi yüksek, etnik mutfak kültürlerine seyahat etmekten hoşlanan, deneyimlerini paylaşan ve yüksek harcamalar yapan…

Gastrodiplomasi

Gastrodiplomasi dolaylı yollardan duygusal bağlantılar kurarak etki yaratır ve “hassas fikirli” bir kamu diplomasisi türü olarak kabul edilebilir.  (Rockower, 2012). Kültürlerarası etkileşim sağlamanın, ülke mutfaklarını markalaştırmanın, yerel lezzetleri katma değeri yüksek ticari ürünlere dönüştürmenin yolu gastrodiplomasiden geçiyor.  Kamu ve özel…

Kooperatifçilik

Bölgesel kalkınmaya ve tarımın gelişimine büyük katkı sağlayan kooperatifler hızla çoğalıyor ve birlikten kuvvet doğuyor. Yalnızca üreticilerin varlığını güçlendirmekle kalmayan, yerel ürünlerin niceliğini ve niteliğini artıran, aynı zamanda yereli evrensele dönüştürmenin en verimli yollarından biri olan kooperatifçiliğin gelişimini ilk günden…

Sosyal Gastronomi

Sosyal Gastronomi, sosyal eşitsizliği ele alarak, beslenmeyi iyileştirmek ve insanların sosyal fayda yaratması için becerilerini geliştirmeye teşvik eder. Yemeği insanları birbirine bağlamak, onurlu geçim kaynakları sağlamak, sosyal eşitsizlikleri en aza indirmek, dünyamızı korumak ve birbirimizle öğrenmek için bir araç olarak…

Restoran İhracatı

Türk girişimcilerin marka restoranları sayesinde ve ‘Türk Malı’ ürün ve hizmet kalitesi dünya ile buluşuyor. Gastronominin arkasında endüstriyel mutfaktan porselene, kaşık-bıçaktan elektrikli küçük ev aletlerine kadar uzanan büyük bir endüstri, mimari tasarım ve  uygulamalara bağlı sektörlerle ilişkili potansiyel  ve elbette…

Şarap İhracatı

Türkiye’nin yıllık şarap ihracatı 8,5 milyon dolar. Şili’nin 2 milyar dolar, Yeni Zelanda’nın 1,4 milyar dolar, Yunanistan’ın 100 milyon dolar, Gürcistan’ın ise 240 milyon dolar. Bağcılık ve şarap sanatı 8 bin yıldır bu toprakların bir parçası… Bugün dünyanın en büyük…

Gastronominin Ekosistemi

Gastronominin ekosisteminde yetenek, araştırma, inovasyon ve girişimciliğin önemine inanıyor ve destekliyoruz.  Gastronomiyi birleştiren multidisipliner bir alan olarak tanımlıyor ve parçası olarak sorumluluğumuzu biliyoruz.  Gastronomi ile geniş kitlelelere ulaşmayı amaçlıyor ve bunu yaparken çevre ve iklimden kaynaklanan sorunlarına da dikkat ediyor, atıksız mutfak, yakın çevreden…

Dijitalleşme

Pandemi sürecinde hızla gelişen dijital dünya Gastronomi Dünyasını da tarımdan başlayarak, paket servis deneyimine kadar her halkada hızla dijitalleştirdi.   Hergün yeni dijital bir fikir, yeni bir uygulama ile karşılaştığımız bu yeni dönem, bizi hızla 10 yıl sonrasına taşıdı. Yöneticiler, karar…