Gastronominin Ekosistemi

Gastronominin ekosisteminde yetenek, araştırma, inovasyon ve girişimciliğin önemine inanıyor ve destekliyoruz. 

Gastronomiyi birleştiren multidisipliner bir alan olarak tanımlıyor ve parçası olarak sorumluluğumuzu biliyoruz. 

Gastronomi ile geniş kitlelelere ulaşmayı amaçlıyor ve bunu yaparken çevre ve iklimden kaynaklanan sorunlarına da dikkat ediyor, atıksız mutfak, yakın çevreden mevsiminde tedarik, karbon ayak izi ve  kaynakların doğru kullanılması gibi bir çok çevresel değer taşıyan konuda iş birlikleri geliştiriyoruz. Sadece insanı besleyen değil, bununla birlikte ekosistemi de besleyen bir döngünün içinde kalmayı hedefliyoruz.

Biliyoruz ki bilinçsizce kullanılan kaynaklarla, üretilenin neredeyse yarısını çöpe atmakla artık dünyayı doyurmak mümkün değil.