Gastrodiplomasi

Gastrodiplomasi dolaylı yollardan duygusal bağlantılar kurarak etki yaratır ve “hassas fikirli” bir kamu diplomasisi türü olarak kabul edilebilir. 

(Rockower, 2012).

Kültürlerarası etkileşim sağlamanın, ülke mutfaklarını markalaştırmanın, yerel lezzetleri katma değeri yüksek ticari ürünlere dönüştürmenin yolu gastrodiplomasiden geçiyor. 

Kamu ve özel sektör iş birlikleriyle ya da sadece kamu tarafından yürütülen halkla ilişkiler ve yatırım kampanyalarıyla ülke markasına katkı sağlayan birçok gastrodiplomatik yaratıcı kampanya dünya etkisini hissettiriyor. 

Gastronominin gücünü arkamıza alarak ve yaratıcı, özgün ve prestijli yeni bir ‘Türk Mutfağı’ algısı yaratmalıyız.